Konsultacje aktów prawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz ustawy o drogach publicznych

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Minister Rozwoju i Finansów
Termin Konsultacji: 19.06.2017

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 19 czerwca 2017 r.Powrót