Konsultacje aktów prawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentu: Ustawa
Wnioskodawca: Ministerstwo Finansów
Zakres: Ordynacja podatkowa
Termin Konsultacji: 01.08.2014

Uwagi do Projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: komitetpodatkowy@pracodawcyrp.pl do dnia 1 sierpnia 2014 r.

Projekt został opracowany na podstawie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 18 marca 2014 r.



Powrót