Konsultacje aktów prawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Ministerstwo Finansów
Zakres: Procedura podatkowa
Termin Konsultacji: 18.09.2014

Uwagi do Projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: komitetpodatkowy@pracodawcyrp.pl do dnia 18 września 2014 r.

Projekt jest drugą propozycją Ministerstwa Finansów i został opracowany po wnieseniu uwag w ramach konsultacji społecznych. Poprzedni projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz stanowisko Pracodawców RP zanjduje się pod linkiem: http://komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-ordynacja-podatkowa-oraz-niektorych-innych-ustaw
Komentarze:

Powrót