Konsultacje aktów prawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Ministerstwo Finansów
Zakres: Ordynacja podatkowa
Termin Konsultacji: 25.02.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 25 lutego 2015 r.

Celem projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw jest implementacja do polskiego porządku prawnego umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).Powrót