Konsultacje aktów prawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: Ordynacja podatkowa i Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Termin Konsultacji: 14.01.2016

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 14 stycznia 2016 r.Powrót