Konsultacje aktów prawnych

Projekt ustawy o zmienie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Ministerstwo Finansów
Zakres: VAT
Termin Konsultacji: 19.09.2014

Uwagi do Projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: komitetpodatkowy@pracodawcyrp.pl do dnia 19 września 2014 r.Komentarze:

Powrót