Konsultacje aktów prawnych

Projekt z dnia 5 września 2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Ministerstwo Finansów
Zakres: VAT
Termin Konsultacji: 24.09.2014

Uwagi do Projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: komitetpodatkowy@pracodawcyrp.pl do dnia 24 września 2014 r.

Projektowane rozporządzenie wyłącza z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego m.in. podatników nieposiadających na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej.Komentarze:

Powrót