Konsultacje aktów prawnych

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentu: Projekt założeń
Wnioskodawca: Minister Finansów
Termin Konsultacji: 27.11.2015


Powrót