Konsultacje aktów prawnych

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentu: Projekt założeń ustawy
Wnioskodawca: Ministerstwo Finansów
Zakres: Akcyza
Termin Konsultacji: 16.09.2800

Uwagi do Projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: komitetpodatkowy@pracodawcyrp.pl do dnia 12 września 2014 r.Komentarze:

Powrót