Konsultacje aktów prawnych

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Rodzaj dokumentu: Projekt założeń projektu ustawy
Wnioskodawca: Ministerstwo Finansów
Zakres: VAT
Termin Konsultacji: 04.07.2014

Uawgi do dokumentu prosimy przekazywać na adres e-mail: komitetpodatkowy@pracodawcyrp.pl do dnia 4 lipca 2014 r. do godz. 10.00.

Powyższy Projekt założeń projektu ustawy polega m.in. na wprowadzeniu zmian w stosowaniu odwróconego obciążenia dla niektórych towarów ze względu na potrzebę doprecyzowania przepisów w zakresie większej ich proporcjonalności i skuteczności. Powrót