Konsultacje aktów prawnych

Propozycje zmiany pojęcia "budowla" w związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Rodzaj dokumentu: Propozycje rozwiązań
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: Podatki i opłaty lokalne
Termin Konsultacji: 28.10.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 28 października 2015 r.Powrót