Konsultacje aktów prawnych

Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Zakres: PIT
Termin Konsultacji: 23.12.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 23 grudnia 2015 r.Powrót