Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: VAT
Termin Konsultacji: 06.07.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 6 sierpnia 2015 r.Powrót