Konsultacje aktów prawnych

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Termin Konsultacji: 13.07.2016

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 13 lipca 2016 r.Powrót