Konsultacje aktów prawnych

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Termin Konsultacji: 30.11.-1

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 13 lipca 2016 r.Powrót