Konsultacje aktów prawnych

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: Akcyza
Termin Konsultacji: 21.04.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 21 kwietnia 2015 r.

Projekt rozporządzenia zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy, które stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 6 grudnia o podatku akcyzowym, dostosowując je do rozwiązań prawnych i organizacyjnych wynikających z wdrożenia tzw. modelu centralizacji zadań z zakresu finansów i księgowości izb celnych.Powrót