Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: Akcyza
Termin Konsultacji: 05.11.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 5 listopada 2015 r.Powrót