Konsultacje aktów prawnych

Rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: Podatek VAT
Termin Konsultacji: 14.05.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 14 maja 2015 r.

Rozporządzenie wydaje się w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych w celu umożliwienia podatnikom podatku od towarów i usług bardziej precyzyjnego rozliczenia dostawy towarów i świadczenia usług bardziej precyzyjnego rozliczenia dostawy towarów i świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca.Powrót