Konsultacje aktów prawnych

Ustawa o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Minister Finansów
Termin Konsultacji: 28.01.2016

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 28 stycznia 2016 r.Powrót