Konsultacje aktów prawnych

Wniosek Dyrektywa Rady uchylająca dyrektywę Rady 2003/48/WE COM(2015)129

Rodzaj dokumentu: Wniosek Dyrektywy Rady
Wnioskodawca: Rada
Zakres: Opodatkowanie dochodów z oszczędności
Termin Konsultacji: 27.03.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 27 marca 2015 r.Powrót