Konsultacje aktów prawnych

Wniosek DYREKTYWA RADY w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych COM(2016) 685 oraz Wniosek DYREKTYWA RADY w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych COM(2016) 683

Termin Konsultacji: 25.11.2016

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 25 listopada 2016 r.Powrót