Konsultacje aktów prawnych

Wniosek Dyrektywy Rady zmieniający dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania - COM(2015)135

Rodzaj dokumentu: Wniosek Dyrektywy Rady
Wnioskodawca: Rada
Zakres: Wymiana informacji w dziedzinie opdatkowania
Termin Konsultacji: 25.03.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 25 marca 2015 r.

Niniejszy wniosek ma na celu zagwarantowanie, by dyrektywa 2011/16/UE zapewniała kompleksową i skuteczną współpracę administracyjną między administracjami podatkowymi, określając wymóg obowiązkowej automatycznej wymiany informacji dotyczących interpretacji indywidualnych prawa podatkowego o wymiarze transgranicznym oraz uzgodnień indywidualnych dotyczących cen transferowych (stanowiących szczególny rodzaj interpretacji indywidualnej prawa podatkowego o wymiarze transgranicznym stosowany w obszarze cen transferowych).Powrót