Konsultacje aktów prawnych

Wniosek dyrektywy Rady zmieniający dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania - COM(2016)25

Termin Konsultacji: 05.02.2016

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 5 lutego 2016 r.Powrót