Konsultacje aktów prawnych

Zaproszenie do zgłaszania propozycji zmian systemowych/kierunkowych w ogólnym prawie podatkowym

Wnioskodawca: Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego
Zakres: Prawo podatkowe
Termin Konsultacji: 12.12.2014

Uwagi prosimy przekazywać na adres e-mail: komitetpodatkowy@pracodawcyrp.pl do dnia 12 grudnia 2014 r.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2014 r. w sprawie utworzenia, organizacji, i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego powstała Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego prawa Podatkowego. W jej skład weszli zarówno przedstawiciele świata nauki, jak i praktycy- przedstawiciele sądownictwa administracyjnego, sektora konsultingowego oraz przedstawiciele administracji podatkowej.

Do zadań Komisji należy opracowanie kompleksowej regulacji ustawowej, która zastąpi obecną Ordynację podatkową.

Zgodnie z treścią załączonego poniżej pisma Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji zmian systemowych/kierunkowych w ogólnym prawie podatkowym. Na obecnym etapie prac oczekiwane są przede wszystkim opinie, czy obecny zakres regulacji zawartych w Ordynacji podatkowej jest wyczerpujący, jeśli nie to o jakie kwestkie powinien być rozszerzony? Jeżeli w Państwa ocenie z Ordynacji podatkowej należy usunąć lub ulokować w innym akcie pewne rozwiązania to prosi się o wskazanie jakie i z jakiego powodu. Ważne będą również opinie, które z uregulowań Ordynacji podatkowej są systemowo akceptowalne w obecnym kształcie, a w stosunku do których należy wprowadzić zasadnicze zmiany i w jakim kierunku miałyby podążać.

Na tym etapie prac prosi się o skoncentrowanie jedynie na rozwiązaniach systemowych/kierunkowych z pominięciem zmian konkretnych przepisów. Nie są jeszcze oczekiwane postulaty korekt legislacyjnych obecnych, poszczególnych przepisów, czy nowe konkretne rozwiązania legislacyjne.

 Powrót