Konsultacje aktów prawnych

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: Egzekucja należności pieniężnych
Termin Konsultacji: 16.10.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 16 października 2015 r.

Czytaj więcej
Rodzaj dokumentu: Propozycje rozwiązań
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: Podatki i opłaty lokalne
Termin Konsultacji: 28.10.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 28 października 2015 r.

Czytaj więcej
Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: Ewidencja przy zastosowaniu kas rejestrujących
Termin Konsultacji: 08.09.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 8 września 2015 r.

Czytaj więcej
Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Termin Konsultacji: 25.09.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 25 września 2015 r.

Czytaj więcej
Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: Urzędowe sprawdzenie
Termin Konsultacji: 27.08.6800

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 7 września 2015 r.

Czytaj więcej
Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: Akcyza
Termin Konsultacji: 24.08.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 24 sierpnia 2015 r.

Czytaj więcej
Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: Akcyza
Termin Konsultacji: 24.08.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 24 sierpnia 2015 r.

Czytaj więcej
Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Ministerstwo Finansów
Zakres: Akcyza
Termin Konsultacji: 24.08.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 24 sierpnia 2015 r.

Czytaj więcej
Rodzaj dokumentu: Założenia
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: Biegli rewidenci
Termin Konsultacji: 11.09.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 11 września 2015 r.

Czytaj więcej
Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zakres: Wyścigi konne
Termin Konsultacji: 28.08.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 28 sierpnia 2015 r.

Czytaj więcej