Informacje o partnerze - Schweizerischer Gewerbeverband sgv

 

Informacje o partnerze - Schweizerischer Gewerbeverband sgv

 

W ramach projektu Pracodawcy RP nawiązali współpracę ze Schweizerischer Gewerbeverband, najliczniejszą organizacją pracodawców w Szwajcarii. Zrzesza ona łącznie 250 związków pracodawców (branżowych i regionalnych) oraz ponad 300 000 przedsiębiorstw z sektora MŚP z różnorodnych gałęzi gospodarki.

 

Współpraca ma się przyczynić do zwiększenia skuteczności działań Pracodawców RP, a także podnoszenia poziomu konsultacji społecznych prowadzonych w Polsce. Przedstawiciele Pracodawców RP opierają swoje działania na najwyższych standardach, analizując w tym celu także doświadczenia organizacji z innych krajów.

 

Więcej informacji dostępne jest pod adresem http://www.sgv-usam.ch/.

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wartość współfinansowania wynosi CHF 211 206,13.