Informacje o Projekcie


Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT
w Polsce


Zbyt skomplikowane, często niedopracowane i wielokrotnie zmieniane przepisy podatkowe są prawdziwą zmorą – zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mając to na uwadze, Pracodawcy RP rozpoczęli realizację projektu, którego głównym celem jest intensyfikacja dialogu społecznego, prowadząca do uproszczenia jednego z kluczowych dla podmiotów gospodarczych podatków – VAT.

 

Strategia zmian w przepisach podatku VAT

 

Podczas realizacji projektu zostaną przeprowadzone szeroko zakrojone badania i analizy, dotyczące podatku VAT oraz jego wpływu na rozwój przedsiębiorczości w Polsce oraz innych europejskich krajach. O szczegółowe kwestie dotyczące prawnych i ekonomicznych trudności związanych z rozliczaniem podatku VAT w Polsce zostaną zapytani także bezpośrednio przedsiębiorcy oraz eksperci podatkowi.

 

Wyniki badań staną się bazą do opracowania propozycji zmian w przepisach podatkowych. Pracodawcy RP będą zachęcać decydentów do wprowadzenia rekomendowanych zmian.

 

Podatek VAT ma duże znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności dla rozwoju MŚP. Podmioty z tego segmentu stanowią ok. 99% polskich przedsiębiorstw i wytwarzają blisko połowę PKB. Jednak w ostatnich latach przedsiębiorcy skarżą się na rosnące utrudnienia – spowodowane m.in. brakiem przejrzystości prawa podatkowego. Zwiększa to ryzyko prowadzenia działalności i generuje koszty, które niepotrzebnie obniżają rentowność i konkurencyjność firm.

 

Rozwój dialogu społecznego

 

W ramach projektu Pracodawcy RP nawiązali współpracę ze szwajcarską organizacją Schweizerischer Gewerbeverband, której udało się doprowadzić – przy akceptacji wszystkich partnerów społecznych – do korzystnych dla przedsiębiorców zmian w regulacjach podatkowych. Warto przy tym pamiętać, że Szwajcaria to kraj, w którym z jednej strony dialog społeczny ma ogromne znaczenie i bogatą tradycję, z drugiej zaś przedsiębiorcy wysoko oceniają funkcjonujący tam system podatkowy. Współpraca ma się przyczynić do zwiększenia skuteczności działań Pracodawców RP, a także do podnoszenia poziomu konsultacji społecznych prowadzonych w Polsce. Eksperci Pracodawców RP złożyli I wizytę w siedzibie Schweizerischer Gewerbeverband w Bernie, podczas której odbędą szereg rozmów z kluczowymi podmiotami zaangażowanymi w dialog w Szwajcarii – zarówno ze strony organizacji pracodawców, jak i pracowników. Na tej podstawie zostanie przygotowany specjalny raport o szwajcarskim dialogu społecznym i procesie dochodzenia do zmian w podatku VAT.

 

Projekt wpisuje się w działalność Pracodawców RP, którzy od ponad 20 lat uczestniczą w dialogu społecznym i wpływają na jego kształt. Przedstawiciele Organizacji opierają swoje działania na najwyższych standardach, wykorzystując w tym celu także doświadczenia w dialogu społecznym z innych krajów.

 

Rozwój współpracy biznesowej między polskimi a szwajcarskimi przedsiębiorstwami

 

Nawiązanie współpracy między organizacjami zrzeszającymi pracodawców z Polski oraz Szwajcarii będzie także wykorzystane do promowania współpracy między polskimi a szwajcarskimi firmami.

 

W pierwszej połowie 2014 roku planowana jest II wizyta przedstawicieli Pracodawców RP oraz polskich przedsiębiorców w Szwajcarii. Jej celem będzie promowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z obu krajów oraz nawiązanie bezpośrednich kontaktów biznesowych pomiędzy nimi.

 

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wartość współfinansowania wynosi CHF 211 206,13.