Rozwój polsko-szwajcarskich relacji biznesowych

 

Wizyta w Szwajcarii i zacieśnienie współpracy z Schweizerischer Gewerbeverband

 

Podpisanie umowy o współpracy ze szwajcarską organizacją Schweizerischer Gewerbeverband było jednym z głównych celów wizyty delegacji Pracodawców RP w Bernie, pod przewodnictwem Wiceprezydenta Janusza Pietkiewicza. Umowa przewiduje m.in. podejmowanie działań wspierających kontakty między polskimi a szwajcarskimi firmami.

 

Schweizerischer Gewerbeverband to organizacja partnerska Pracodawców RP. Współpracujmy z nią przy realizacji projektu „Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce”.

 

Podczas spotkania z kierownictwem Schweizerischer Gewerbeverband – na czele którego stali Prezydent Jean-François Rime oraz Dyrektor Wykonawczy Hans-Ulrich Bigler – doszło do podpisania umowy o współpracy pomiędzy organizacjami. Zakłada ona między innymi działania na rzecz wspierania kontaktów pomiędzy polskimi a szwajcarskimi firmami.

 

Program wizyty obejmował także promocję Polski jako miejsca lokowania inwestycji. Liv Minder, Dyrektor ds. Promocji ze Switzerland Global Enterprise, przedstawiła też warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Szwajcarii. Zasygnalizowała także stosunkowo nowy trend, jakim jest zwiększone zainteresowanie Szwajcarów przyciąganiem inwestorów z naszego kraju.

 

Polska delegacja odbyła również rozmowy z dr Moniką Ruggli, która reprezentuje Polsko-Szwajcarską Izbę Handlową. Rozmowy dotyczyły wsparcia, jakiego obie strony mogą wzajemnie sobie udzielać, działając na rzecz swoich firm członkowskich.

 

Wsparcie merytoryczne oraz organizacyjne delegacji zapewnił I Sekretarz WPHI w Bernie Krzysztof Wolniarski. Wizyta odbyła się w dniach 25–27 marca br.

 

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wartość współfinansowania wynosi CHF 211 206,13.