Zapoznaj się z nadchodzącymi zmianami w podatkach


Przegląd zmian w podatkach, które wejdą w życie w latach 2015-2016 oraz problemów praktycznych w zakresie VAT, PIT i kontroli podatkowej, będzie tematem V jubileuszowej edycji FORUM PODATKOWO-KSIĘGOWEGO.

 

Konferencja organizowana przez Wolters Kluwer i skierowana do doradców podatkowych, księgowych w firmach, właścicieli biur rachunkowych oraz adwokatów i radców prawnych zajmujących się prawem podatkowym, odbędzie się 16 kwietnia 2015 r. w Warszawie w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki. W jej trakcie przedstawione zostaną zmiany regulacji VAT, których celem jest pełniejsze dostosowanie przepisów polskiej ustawy do przepisów unijnych i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Omówione zostanie rozszerzenie od 1 lipca 2015 r. listy towarów objętych mechanizmem odwróconego obciążenia oraz powiększenie katalogu towarów, do których będzie miała zastosowanie zasada solidarnej odpowiedzialności sprzedawcy i nabywcy za rozliczenia VAT oraz wprowadzenie od 1 stycznia 2016 r. nowych ograniczeń w odliczaniu podatku naliczonego (tzw. prewspółczynnik).

Kompleksowo omówione zostaną także najważniejsze zagadnienia dotyczące czynności sprawdzających, w tym praw organów i obowiązków podatników, przykłady i konsekwencje niewłaściwego zastosowania tej procedury, a także proponowane zmiany polegające na rozszerzeniu zakresu wykorzystania czynności sprawdzających.

Przybliżone zostaną wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. nowe zasady w zakresie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych - w związku z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego, po których powstała konieczność nowego unormowania całej instytucji.

Wykłady poprowadzą doradcy podatkowi: Małgorzata Militz, Grzegorz Mularczyk oraz dr Dariusz Strzelec.

Każdy uczestnik konferencji otrzyma zaproszenie do udziału w wyjątkowym wydarzeniu - gali finałowej konkursu LIDER KSIĘGOWOŚCI 2015, w trakcie której poznamy najlepszego polskiego specjalistę w dziedzinie księgowości 2015 r.

Ponadto każdy z uczestników V Forum Podatkowo-Księgowego otrzyma bezpłatne zaproszenie do zwiedzenia z przewodnikiem wystawy "Kanibalizm? O zawłaszczeniach w sztuce".

Konferencja jest adresowana do doradców podatkowych, księgowych w firmach, właścicieli biur rachunkowych oraz adwokatów i radców prawnych zajmujących się prawem podatkowym, dla których interpretacja problemów wynikających ze stosowania przepisów prawa podatkowego stanowi istotny element codziennej aktywności zawodowej.

Uwaga: Udział w konferencji umożliwia zdobycie punktów szkoleniowych wymaganych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych - w wymiarze 5 punktów za udział w całej konferencji.

 

Dla członków Pracodawców RP przewidziano ofertę specjalną - 20% rabatu od ceny podstawowej. Osoby rejestrujące się proszone są o wpisanie w uwagach "Członek Pracodawcy RP".

 

Szczegółowy program konferencji jest dostępny na stronie:

http://konferencja.abc.com.pl/forumpodatkowoksiegowe/