Konsultacje projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw


Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość przesyłania uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Projekt  zakłada utworzenie rejestru dłużników należności publicznoprawnych, stworzenie warunków do racjonalnego gospodarowania wydatkami publicznymi przeznaczonymi na wszczęciei i prowadzenie egzekucji administracyjnej oraz wyeliminowanie udziału Ministra Finansów w indywidualnych sprawach, w których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne

Projekt dokumentu znajduje się na stronie Komitetu Podatkowego Pracodawców RP w zakładce ,,Konsultacje aktów prawnych".

Uwagi do Projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: komitetpodatkowy@pracodawcyrp.pl do dnia 19 sierpnia 2014 r.


Komitet Podatkowy Pracodawców RP