Kwota wolna od podatku – początkiem dyskusji na temat funkcjonowania systemu podatkowego


Kwota wolna od podatku była jednym z ważniejszych tematów minionej kampanii wyborczej. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego powinno przyczynić się do przyspieszenia prac legislacyjnych, w wyniku których kwota wolna zostanie zwiększona.

 

W trakcie kampanii wyborczej pojawiło się wiele pomysłów na zmianę przepisów dotyczących kwoty wolnej od podatku. Mimo że ugrupowania polityczne miały różne wizje na temat możliwości rozwiązania tej kwestii, to jednak dominował pogląd, iż prędzej czy później taka zmiana musi nastąpić. Jako przypieczętowanie dyskusji można uznać orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przepisy ustalające kwotę wolną od podatku – w wysokości 3089 zł – są niezgodne z Konstytucją. Trybunał podkreślił jednocześnie, że kwota wolna musi odpowiadać sumie, która zapewni obywatelom przynajmniej minimum egzystencji.

Zwiększenie kwoty wolnej może okazać się korzystne zarówno dla podatników, jak i dla gospodarki, gdyż rozsądna nowelizacja prawa podatkowego ma szansę zdynamizować polską przedsiębiorczość. Więcej pieniędzy w budżetach obywateli oznacza większą konsumpcję, co powinno dać impuls do rozwoju firm. Nie można mieć jednak złudzeń co do tego, iż zwiększenie kwoty wolnej może nastąpić bez wpływu na budżet państwa. Z tego względu niezbędna będzie poważna reforma całego systemu podatkowego, która pozwoli m.in. na jego uszczelnienie. Choć zmiana przepisów jest nieuchronna, to problem kwoty wolnej od podatku powinien stać się elementem szerszej dyskusji na temat funkcjonowania i niezbędnych zmian w systemie podatkowym. Nowelizacje przepisów powinny być wynikiem dialogu, w którym udział weźmie możliwie szerokie grono partnerów społecznych – bowiem tylko w taki sposób możliwe jest wypracowanie skutecznych i długotrwałych rozwiązań.

 

Komitet Podatkowy Pracodawców RP