Ministerstwo Finansów uwzględniło niektóre zgłaszane przez przedsiębiorców uwagi do projektu założeń w ustawie o VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało raport z konsultacji projektu z dnia 25 czerwca 2014 r. - założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Projekt zakłada zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego w odniesieniu do zakupionych towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych, likwidacji zwolnienia dla usług stanowiących element zwolnionej od podatku usługi finansowej lub ubezpieczeniowej, stanowiących odrębną całość oraz będących właściwymi i niezbędnymi do świadczenia usługi zwolnionej, ograniczenia stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla dostaw dokonanych na rzecz jednego nabywcy w danym dniu przekraczających 20.000 zł netto, wprowadzenia obowiązku sporządzania informacji podsumowujących dla dostaw objętych odwrotnym obciążeniem, rozszerzenia zakresu stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz zmiany w zakresie kaucji gwarancyjnej.

Pracodawcy RP zwrócili uwagę m.in. na kontrowersyjny przepis mający na celu likwidację zwolnienia z VAT przy usługach stanowiących element zwolnionej od podatku usługi finansowej bądź ubezpieczeniowej, który stanowi odrębną całość. Taka nowelizacja spowodowałaby zwiększenie kosztów działalności ubezpieczeniowej i wzrost wysokości składek ubezpieczeniowych. Wątpliwości dotyczą także zgodności takiego rozwiązania z prawem Unii Europejskiej. Ze względu na zgłoszone uwagi zawieszono prace nad tymi zmianami.

Zastrzeżenia budzi również ograniczenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla dostaw dokonanych na rzecz jednego nabywcy w danym dniu przekraczających 20.000 zł netto.

Pracodawcy RP stwierdzili również, że proponowana modyfikacja art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o VAT w znacznym zakresie będzie stanowiła dodatkowe obciążenie dla podatników, którzy dokonują dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy, z zastosowaniem odwrotnego opodatkowania. Ustawodawca częściowo uwzględnił zgłoszoną uwagę i postanowił utrzymać ograniczenie kwotowe stosowania mechanizmu odwrotnego opodatkowania VAT tylko wobec dostaw telefonów komórkowych.

Dodatkowo ustawodawca wziął pod uwagę kwestię dotyczącą określenia w ustawie definicji „surowca” i „półproduktu”, które to terminy użyte zostały w projekcie założeń w odniesieniu do srebra i platyny. Uwaga została uwzględniona w pełni i ustawodawca zobowiązał się do opisania ww. pojęć przy pomocy grupowań Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

 

 Mariusz Korzeb, ekspert Pracodawców RP