Państwo nie chroni przedsiębiorców przed skutkami nieświadomego uwikłania w nielegalny proceder – Mariusz Korzeb w „Rz”


– Państwo nie gwarantuje odpowiednich instrumentów prawnych, które pozwoliłyby na zabezpieczenie się przed skutkami nieświadomego uwikłania w nielegalny proceder. Obowiązujące przepisy nie wyjaśniają również, w jaki sposób przedsiębiorca powinien przeprowadzić weryfikację potencjalnego kontrahenta, aby można było z pełnym przekonaniem powiedzieć, że dochował przy tym należytej staranności – mówi ekspert Pracodawców RP Mariusz Korzeb.

 

Wiceminister Finansów Leszek Skiba podkreśla, że istotne jest posiadanie wszelkich dowodów potwierdzających zaistnienie danego zdarzenia gospodarczego. Mogą być one różne, w zależności od konkretnej transakcji, a także modelu biznesowego prowadzonej działalności gospodarczej podatnika. Wymienia, że takim dowodem jest np. korespondencja z klientem, zamówienia, zapisy z tachografu, koszty paliwa ponoszone na trasie transportu, polisa ubezpieczeniowa dotycząca międzynarodowego transportu towarów, dane na temat płatności oraz dane bankowe.