Przedsiębiorcy muszą otrzymać narzędzia weryfikacji kontrahentów – Łukasz Czucharski w „Rz”


Firmy ponoszą ryzyko podatkowych długów, handlując z niesprawdzonymi kontrahentami, a nie mają jak ich zweryfikować.

 

Skoro urzędnicy wymagają od przedsiębiorców dokładnego sprawdzenia kontrahentów, to powinni dać im narzędzia i sami weryfikować wiarygodność wskazanych firm. Taka weryfikacja na wniosek podatnika zwalniałaby go z ryzyka popadnięcia w podatkowe długi, gdy okaże się, że kontrahent wykorzystał transakcję do wyłudzenia VAT i zniknął.

Taki wniosek zgłaszają przedstawiciele Pracodawców RP w ramach prac nad projektem ustawy o krajowej administracji podatkowej.

Przeprowadzenie weryfikacji przy wykorzystaniu instrumentów dziś dostępnych dla przedsiębiorców nie jest dla organów administracji skarbowej wystarczającym potwierdzeniem, że przedsiębiorca dochował należytej staranności. To z kolei może stanowić podstawę zakwestionowania prawa podatnika do zwrotu VAT. W konsekwencji przedsiębiorcy, którzy zostali nieświadomie uwikłani w proceder wyłudzenia VAT, ponoszą negatywne skutki działalności zorganizowanych grup przestępczych. Organizatorzy przestępstwa pozostają zaś bezkarni. Dlatego też w uzasadnionych przypadkach podatnicy powinni mieć możliwość zwrócenia się do określonej jednostki o podjęcie właściwych czynności, które potwierdzą wiarygodność kontrahenta, a przede wszystkim zapewnią ochronę przedsiębiorcy działającemu w dobrej wierze – ocenia Łukasz Czucharski, ekspert podatkowy Pracodawców RP.