Sejm uchwalił ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych


We wtorek Sejm uchwalił ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych. Z tego względu już od lutego 2016 r. banki i inne instytucje finansowe zostaną opodatkowane nową daniną, tzw. podatkiem bankowym, który rocznie wyniesie 0,44 proc. wartości ich aktywów.

 

W związku z realizacją przedwyborczych obietnic posłowie uchwalili 29 grudnia 2015 r. ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2016 r. i obejmie takie podmioty jak banki (krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych), zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz firmy pożyczkowe.

W odniesieniu do banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wysokość aktywów, które będą zwolnione od opodatkowania została ustanowiona na 4 mld zł. Z kolei w przypadku zakładów ubezpieczeń wartość tych aktywów wynosi 2 mld zł, zaś dla firm pożyczkowych – 200 mln zł. Uzasadnieniem wprowadzenia nowego podatku jest pozyskanie środków na realizację prospołecznych projektów rządu.

 

Komitet Podatkowy Pracodawców RP