Konsultacje aktów prawnych

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Grupa posłów
Zakres: Podatek od wydobycia niektórych kopalin
Termin Konsultacji: 12.06.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 12 czerwca 2015 r.

Niniejszy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin jest odpowiedzią na profesjonalne analizy "Wpływy podatku od wydobycia niektórych kopalin na KGHM Polska Miedź S.A. oraz na gospodarkę Polski.Powrót