Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Ministerstwo Finansów
Zakres: Procedura
Termin Konsultacji: 21.08.2014

Uwagi do Projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: komitetpodatkowy@pracodawcyrp.pl do dnia 21 sierpnia 2014 r.

Projekt rozporządzenia ma na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z procedurą urzędowego sprawdzenia w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wydobyciu urobku rudy miedzi i produkcji koncentratu, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin.Komentarze:

Powrót