Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu postepowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: Prawo celne
Termin Konsultacji: 11.05.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 11 maja 2015 r.Komentarze:

Powrót