Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: Prawo celne
Termin Konsultacji: 19.06.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 19 czerwca 2015 r.Powrót