Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Rozwoju i Finansów
Termin Konsultacji: 20.12.2016

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 20 grudnia 2016 r.Powrót