Konsultacje aktów prawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Minister Rozwoju i Finansów
Termin Konsultacji: 31.05.2017

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 31 maja 2017 r.Powrót