Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od gier

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: Podatek od gier
Termin Konsultacji: 11.03.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 11 marca 2015 r.Powrót