Konsultacje aktów prawnych

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od gier

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: Podatek od gier
Termin Konsultacji: 20.04.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 20 kwietnia 2015 r.

Projekt rozporządzenia został przygotowany w związku ze zmianami w strukturze jednostek organizacyjnych Służby Celnej (w tym likwidacją z dniem 15 maja 2015 r. Urzędu Celnego w Nowym Targu), niezbędne stało się uwzględnienie odpowiednich zmian we właściwości miejscowej Naczelników Urzędów Celnych w obszarze działania Dyrektora Izby Celnej w Krakowie.Powrót