Międzynarodowa konferencja pt. Polsko-hiszpańska współpraca gospodarcza – uwarunkowania prawne

 

W imieniu Pracodawców RP oraz Centrum Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Espol sp. z o.o. oraz pozostałych współorganizatorów międzynarodowej konferencji nt. Polsko-hiszpańska współpraca gospodarcza – uwarunkowania prawne chcielibyśmy Państwa zaprosić  do uczestnictwa w niniejszym przedsięwzięciu. Konferencja odbędzie się w dniu 5 listopada 2015 r. na Uniwersytecie Warszawskim w Sali Senatu. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki.

 

Do udziału w konferencji zapraszani są przedstawiciele polskich i hiszpańskich przedsiębiorców, ich organizacji, administracji publicznej (rządowej i samorządowej), instytucji otoczenia biznesu oraz świata nauki, a także absolwenci i obecni studenci Szkoły Prawa Hiszpańskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Ideą przedsięwzięcia jest dostarczenie wiedzy o uwarunkowaniach prawnych polsko-hiszpańskiej współpracy gospodarczej, stworzenie platformy do wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów podmiotów nią zainteresowanych oraz ich promocji.


W przypadku chęci uczestnictwa, uprzejmie prosimy o przekazanie załączonej karty zgłoszenia zgodnie z zawartymi w niej informacjami.Załączniki