Konsultacje aktów prawnych

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sprawiedliwego i skutecznego systemu opodatkowania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej: pięć głównych obszarów działania COM(2015)302

Rodzaj dokumentu: Komunikat Komisji
Wnioskodawca: Ministerstwo Finansów
Termin Konsultacji: 07.08.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 7 sierpnia 2015 r.

W dniu 18 marca Komisja zaproponowała pakiet środków w celu stworzenia bardziej przejrzystego systemu opodatkowania przedsiębiorstw w UE. Niniejszy komunikat przedstawia bardziej kompleksowe europejskie podejście do opodatkowania przedsiębiorstw.Powrót