Konsultacje aktów prawnych

Projekt zmiany ustawy o Służbie Celnej oraz ustawy o urzędach i izbach skarbowych

Rodzaj dokumentu: Ustawa
Wnioskodawca: Ministerstwo Finansów
Zakres: Administracja Podatkowa oraz Służba Celna
Termin Konsultacji: 08.06.2014

Uawgi do Projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 8 czerwca 2014 r.Komentarze:

Powrót