Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów

Rodzaj dokumentu: Projekt rozporządzenia
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: Prawo celne
Termin Konsultacji: 04.04.2016

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 4 kwietnia 2016 r.Powrót