Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Ministerstwo Finansów
Zakres: Podatek od nieruchomości oraz od środków transportowych
Termin Konsultacji: 10.10.2014

Uwagi do Projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: komitetpodatkowy@pracodawcyrp.pl do dnia 10 października 2014 r. do godziny 15.00.

Proponowane zmiany dotyczą stworzenia ogólnopolskiego programu pomocy regionalnej, w związku z wygaśnięciem z dniem 30 czerwca 2014 roku poprzednio obowiązującego programu.Komentarze:

Powrót