Konsultacje aktów prawnych

Projekt ustawy o podatku od towarów i usług

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Zakres: VAT
Termin Konsultacji: 07.12.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 7 grudnia 2015 r.Powrót