Konsultacje aktów prawnych

Projekt Ministerstwa Finansów pn. ,,List ostrzegawczy"

Rodzaj dokumentu: Komunikaty Ministerstwa Finansów
Wnioskodawca: Ministerstwo Finansów
Zakres: Działalność gospodarcza
Termin Konsultacji: 03.07.2014

 

Uawgi do dokumentu prosimy przekazywać na adres e-mail: komitetpodatkowy@pracodawcyrp.pl do dnia 3 lipca 2014 r.

 

Ministerstwo Finansów zapowiedziałowprowadzenie instytucji tzw. ,,Listu ostrzegawczego", z którego podatnicy będą mogli dowiedzieć się o występujących zagrożeniach w interesujących ich branżach. List ma pozwolić także zapoznać się ze zidentyfikowanymi przez służby skarbowe mechanizmami przestępstw podatkowych.

Zdaniem Ministerstwa Finansów ,,List ostrzegawczy" ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, poprzez szybkie poinformowanie przedsiębiorców o zagrożeniach. W założeniach list ma mieć formę komunikatu informującego o zaobserwowanych w danej branży mechanizmach przestępczych. Informacje w nim zawarte mają pozwolić przedsiębiorcy uniknąć nieświadomego uwikłania w oszustwo podatkowe. Ma na to pozwolić opis charakterystycznych cech transakcji wykorzystywanych w nieuczciwych mechanizmach. „List ostrzegawczy" nie będzie miał charakteru prawnego, wymagającego zmian legislacyjnych.Komentarze:

Powrót